Konj – šta znači sanjati konja

Loading...

Po mišljenu većine ljudi, konj je simbol plemenitosti, gracioznosti i lepote. To je životinja, za koju se vezuje najviše različitih vrlina.

Baš otuda, konj kao motiv u snu, predstavlja simbol vaših vrlina i načina na koji posmatrate ili mere u kojoj ste svesni svojih vrlina.

Šta znači sanjati konja?

Sanjati crnog ili tamnog konja:

Ukoliko ste sanjali crnog ili tamnog konja, to znači da na javi posedujete veliku unutrašnju snagu i da ste toga svesni. Vaša unutrašnja snaga, zapravo predstavlja vašu vrlinu. Vođeni njom, vi kroz život gazite sigurnim korakom, čak i onda kada unapred znate da ćete naići ili da postoji mogućnost da naiđete na prepreke.

Sanjati da jašete crnog ili tamnog konja:

Ako ste sanjali da jašete crnog ili tamnog konja, vaš san ukazuje na to da ste neretko skloni tome da svoje vrline hiperbolišete i da sami sebe doživite preuzvišeno. Takva vaša osobina i stav koji proizilazi iz nje, u očima ljudi sa kojima se susrećete, čini vas nadmenom i uobraženom osobom, zbog čega ponekad niste omiljena osoba za druženje. Pokušajte da budete objektivniji prema sebi i prema drugima i ubrzo ćete shvatiti da je prizemnost put do ostvarenja brojnih ciljeva u životu.

Sanjati belog ili svetlog konja:

Ukoliko ste sanjali belog ili svetlog konja, vaš san otkriva da vas krasi neiskvarenost i gotovo dečija, neukaljana dobrota. Takva osobina, je svakako vaša vrlina, ali ono što morate da naučite, jeste da tu neiskvarenost i dobrotu ponekad i pred nekim ljudima sakrijete ili da je bar ne pokažete u potpunosti. U protivnom, ljudi koji su manje iskreni od vas, lako mogu doći u iskušenje i osetiti potrebu da vas prevare. Trudite se da nikada ne izgubite svoju dobrotu, jer ona predstavlja bogatstvo vaše duše, ali čuvajte je i ne prikazujte je svima.

Sanjati da jašete belog ili svetlog konja:

Ako ste sanjali da jašete belog ili svetlog konja, vaš san otkriva to da ste vi ponekad i sami zbunjeni intezitetom i dubinom sopstvenih emocija, Tačnije, vi ste emotivac koji čak i ljudima koje samo površno poznaje, dozvoljava da mu se emotivno približe. Vi se puno saosećate sa ljudima i dozvoljavate im da vas emotivno “dotaknu”.

Sanjati bolesnog ili uginulog konja:

Ukoliko ste sanjali bolesnog ili uginulog konja, vaš san ukazuje na to da ćete iz određenih razloga neke svoje osobine uskoro morati da promenite. Veoma je moguće da prolazite kroz period sazrevanja ili nastupanja životnih promena, usled kojih se od vas očekuje nešto novo i drugačije u odnosu na ono što se od vas očekivalo do sada.

Loading...