Otac – šta znači sanjati oca

Loading...

Snovi o ocu, ubrajaju se u kategoriju relativno čestih snova. Ovi snovi, mogu biti praćeni različitim detaljima i upravo u zavisnosti od tih detalja, zavisi i njihova simbolika. U nastavku teksta, saznajte šta znači sanjati oca.

Šta znači sanjati oca?

Sanjati zabrinutog ili ljutog oca:

Ukoliko ste sanjali zabrinutog ili ljutog oca, to znači da ste svesno ili podsvesno svesni toga da na javi činite određene postupke sa kojima vaš otac nije ili ne bi bio saglasan. Zbog takve činjenice, uprkos vašim određenim odlukama, u vama postoji određena mera osećanja krivice sa kojom u potpunosti niste spremni da se suočite.

Sanjati nasmejanog i dobro raspoloženog oca:

Ukoliko ste sanjali nasmejanog i dobro raspoloženog oca, to znači, da na javi vi živite i postupate u skladu sa moralnim načelima koja su vam usađena u detinjstvu i koja su usko povezana sa stavovima vašeg oca.

Sanjati da vas otac tuče ili da vi tučete oca:

Ukoliko ste sanjali da vas otac tuče ili da vi tučete oca, to znači da na javi vi osećate jako nezadovoljstvo u vezi sa vrstom odnosa i kvalitetom komunikacije koju uspostavljate sa svojim ocem. U suštini, vama jako nedostaju očeva naklonost i ljubav. Povređuje vas hladnoća koja dopire iz stava vašeg oca prema vama. Imate jaku potrebu da to promenite, ali niste u mogućnosti, jer svaki vaš pokušaj da tako nešto učinite, završava se neuspehom.

Sanjati da tražite ili da ste dobili savet od oca:

Ukoliko ste sanjali da tražite ili da ste dobili savet od oca, to znači da vam je na javi jako stalo do njegovog mišljenja i da bi vam njegov savet zaista dobrodošao. Možda iz određenog razloga suzbijate svoju potrebu da od njega zatražite savet na javi i upravo zbog toga savet koji vam je potreban tražite ili dobijate u snu.

Ono što je jako važno napomenuti kada je u pitanju značenje snova o ocu, jeste da je značenje snova o živom ocu, identično sa značenjem snova o pokojnom ocu. Figura oca u vašem životu, ostaje nepromenjena čak i kada njegovo fizičko prisustvo prestane.

Loading...